Робоча (H - віза)

Робоча (H - віза)

H-1B робоча віза надається іноземним працівникам, що планують працювати в США за спеціалізованим фахом, а також відомим манекенницям. Спеціалізованим фахом вважається професія, у якій необхідне теоретичне і практичне застосування набутих спеціалізованих знань і здобуття якої вимагає отримання щонайменше ступеня бакалавра чи його еквівалента від акредитованого навчального закладу. Прикладами такого фаху можуть служити інженерні спеціальності, архітектура, математика, суспільствознавство, фізичні науки, медицина та охорона здоров’я, економічні спеціальності, освіта, право, теологія, бухгалтерія та мистецтво. Тривалість H1-B візи становить від трьох до шести років.

Перед заявниками на H-1B візу не ставиться вимога зберігати їхню домівку за межами США, що є вимогою до заявників на більшість неімміграційних віз. Окрім того, особи з H-1B візами тимчасового працівника можуть подавати документи на постійне проживання у США одночасно з подачею документів на H-1B візу чи перебуваючи в H-1B статусі.

H-1C віза видається заявникам для тимчасової роботи медичними сестрами. Перед заявниками на H-1C візу ставляться такі вимоги:

  • мати ліцензію без обмежень на роботу медичною сестрою, видану країною, де ця особа отримала відповідну освіту АБО отримати освіту медичної сестри у США
  • ТA успішно скласти відповідні іспити АБО отримати ліцензію без обмежень на роботу медичною сестрою у штаті, де особа планує працювати.

Ця віза призначена для того, щоб забезпечити медичними сестрами лікарні, де є вакантні місця і нема відповідної робочої сили.

H-2A програма тимчасових сільськогосподарських робітників дає можливість працедавцям, які передбачають недостачу вітчизняної робочої сили для виконання сільськогосподарських робіт, запросити до США іноземних сільськогосподарських робітників для виконання сільськогосподарських робіт, що мають тимчасовий або сезонний характер. Тривалість H-2A робочої візи визначається тривалістю запропонованої роботи, яка не повинна перевищувати 1 рік.

Перш ніж подавати відповідне клопотання до імміграційної служби, працедавець повинен приготувати оголошення про роботу і надати його до агентства по працевлаштуванню відповідного штату для перевірки його актуальності. H-2A візи видаються лише в тому випадку, коли відповідальному за схвалення справи імміграційному офіцеру надано переконливі докази, що працедавець не може знайти в США потрібних йому робітників.

H2-B робоча віза видається іноземним непрофесійним робітникам для роботи в США. Робота, яка їм пропонується, не вимагає професійної підготовки і не є сільськогосподарською. H-2B віза видається для тимчасової роботи, яка може бути сезонною, періодичною, одноразовою або такою, що виникає в періоди виробничого перевантаження.

Перш ніж наймати на роботу іноземного робітника, працедавець повинен доказати, що у США нема відповідних працівників, які хотіли б зайняти цю вакансію. Спочатку він повинен помістити оголошення про роботу в пресі, і тільки якщо не знайдеться претендентів на цю роботу серед американських робітників, він може запропонувати цю роботу іноземцям.

Тривалість H-2B робочої візи відповідає тривалості запропонованої роботи, яка звичайно не перевищує 10 місяців. У виняткових випадках дозволяється продовжувати її тривалість до 3 років. Відповідні робочі місця знаходяться у сфері готельного бізнесу, туризму, працівників ресторанів, прибиральників, працівників будинків відпочинку та санітарок, будівельних робітників, робітників по догляду за зеленими насадженнями тощо. Працедавець мусить забезпечити працівників оплатою праці, що відповідає середній у даній галузі.

H-3 віза призначена для осіб, які хочуть відвідати США для участі у навчальній програмі, яка не надасть йому вченого ступеня, а служитиме для його стажування чи підвищення кваліфікації.

Наведемо перелік програм, для участі в яких потрібна H-3 тимчасова віза: сільське господарство, технології, фінанси, комунікації, державне будівництво та багато інших областей, за винятком медичної інтернатури. Обмеження, що накладаються на такі програми, полягають в тому, відповідної програми не повинно бути у країні проживання заявника і участь його в такій американській програмі повинна допомогти йому отримати роботу в себе на батьківщині. H-3 віза надається також для навчання особам, які займаються дітьми з особливими вимогами (фізичними, психічними, емоційними).

H-3 віза дозволяє практикантам залишатись в США протягом максимум двох років. Звичайно її тривалість визначається тривалістю відповідної програми. Якщо практикант/стажист перебував у США протягом повних двох років, він повинен залишатись за межами США протягом шести місяців, перш ніж подавати документи на нову H візу.

Тимчасові робітники можуть купувати нерухоме майно в США. Вони можуть купувати цінні папери та акції американських компаній. Але вони не можуть працювати по договору чи фрілансерами. Закон забороняє їм укладати контракти на роботу на неосновному місцю роботи в позаробочий час.

H-4 віза видається дружинам/чоловікам та неповнолітнім дітям (до 21 року) осіб з H-1/H-2/H-3 візами.