Віза по обміну

Віза по обміну

Канадська політика спрямована на підтримку і розвиток міжнародних зв’язків у галузі мистецтва, науки та освіти. Канада є однією з найбільш різноманітних у культурному та національному відношенні країн. Отож особи, які хотіли б працювати тимчасово у Канаді за професією, яка пов’язана з мистецтвом, наукою, дослідницькою діяльністю чи освітою, мають право клопотатися про надання їм такої візи.

Заявники, які отримали таку візу, набувають разом з нею захоплюючі можливості для розвитку своїх здібностей, для обміну досвідом, а також можливість працювати разом з іншими професіоналами в їхній галузі. Ця віза дозволяє заявнику працювати і жити в Канаді протягом відповідного періоду часу, який вказаний на його дозволі на роботу. Окрім того, ця віза допоможе здобути необхідні бали для подання клопотання про постійне проживання через програму для кваліфікованих працівників.

Щоб подати клопотання на отримання візи для митців та артистів, заявник повинен мати запрошення на роботу за відповідною спеціальністю, мати необхідний досвід роботи та вміння, а також виконати стандартні вимоги до заявників на візу. Вимоги до документів залежать від специфіки кожного окремого випадку, спеціальності, запрошення на роботу та інших обставин. Різноманітні підкатегорії описано нижче.

  • Програма для осіб, що працюють у кіноіндустрії, розважальній та театральній галузях, забезпечує своєчасний розгляд клопотань таких працівників. Прибуття таких осіб до Канади сприяє міжнародним культурним обмінам і дозволяє митцям продемонструвати свій талант у Канаді.
  • Програма для іноземних викладачів та науковців дозволяє кваліфікованим іноземним науковцям працювати у вищих навчальних закладах Канади і таким чином дає можливість їм обмінюватись науковим досвідом та знаннями з канадськими університетами.
  • Програма по обміну академічними працівниками охоплює також обміни на рівні післядипломної освіти і призначена для осіб, які приїжджають працювати викладачами, запрошеними професорами, щоб прочитати спеціальний цикл лекцій для ознайомлення з їхнім науковим доробком.

Якщо заявник отримав візу по культурному, науковому чи дослідницькому обміну, він має право жити і працювати у Канаді на протязі визначеного періоду часу, звичайно від 6 місяців до 2 років. Їхні дружини та діти також мають право працювати та вчитися під час перебування у Канаді. Залежно від специфіки запропонованої роботи заявник може мати право продовжити виданий йому дозвіл на роботу, якщо він має бажання продовжити працювати у Канаді.

Каламар
Питання та Відповіді
Подібні питання: